Posiedzenie Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego

Kanał Elbląski - taka jest obowiązująca nazwa geograficzna kanału, który ponad 150 lat temu zaczęto ...

Stanisław Gorczyca Sekretarzem w Olsztynie

Po ostatnich wyborach parlamentarnych olsztyński sekretarz Mirosław Pampuch zdobył mandat poselski. ...

Senator RP Bogusława Orzechowska

Według nieoficjalnych wyników Pani Bogusława Orzechowska została senatorem. Zdobyła około 35% głosów...

Miłomłyn chce do sejmu i senatu

Za kilka godzin zapadnie cisza... cisza wyborcza. Kandydaci do sejmu i senatu pierwszy raz w Miłomły...

Róża Krześniak "jednynką" w Nowoczesnej.PL

Inicjatywa polityczna Ryszarda Petru według większości dotychczasowych sondaży uzyska przełożenie na...

Co dalej ze spółką? X Sesja Rady Miejskiej.

Napisane przez  Środa, 24 czerwiec 2015 16:41
Głównym punktem sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie jaka odbyła się 24 czerwca miało być udzielenie absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu za rok 2014. Absolutorium udzielono jednogłośnie, a burzliwa dyskusja powstała dopiero podczas punktu poświęconego PGK w Miłomłynie Sp. z o.o.
 
Jeden z byłych pracowników zarzucał niegospodarność prezesa Cezerego Peca oraz działanie niezgodne z prawem przy niektórych pracach, jakie wykonywała spółka. Temat przedstawiliśmy w jednym z ostatnich artykułów. Radni podeszli do problemu niejednoznacznie nie przyjmując wspólnego stanowiska w tej sprawie. Obszerne stanowisko zajął w tej sprawie radny Franciszek Brzozowski. Przedstawił szczegółowo działalności spółki oraz postawił bardzo zasadne pytania, na które jasno nie otrzymał odpowiedzi.
 
 
Co na to prezes Pec?
Prezes zarządu odniósł się częściowo do zarzutów, ale w dużej mierze odchodził od tematów wrażliwych co do końca nie wyjaśniło sprawy. Radni nie byli zainteresowani dalszą dyskusji uznając, że nie mają oni żadnych mechanizmów, które mogłyby coś zmienić. Reprezentantem Gminy w sprawie spółki jest Burmistrz i to od niego zależy kto jest Prezesem i kto zasiada w Radzie Nadzorczej - dokładnie opisał to w swoim stanowisku radny Brzozowski. 
 
W dalszym ciągu sprawa jest nierozwiązana.
 
Poniżej zamieszczamy pełne stanowisko radnego Franciszka Brzozowskiego:
 
 

Stanowisko

Radnego Franciszka Brzozowskiego

w sprawie funkcjonowania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółka z o. o. w Miłomłynie

 

            Spółka została powołana na mocy uchwały i zaczęła funkcjonować na początku roku 2014. W profilu działalności spółki zostało wpisanych ponad 50 zadań, w tym głównie: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; odprowadzanie i oczyszczanie ścieków; transport lądowy pasażerski; roboty około drogowe; roboty około budowlane. Na mocy uchwały właścicielem spółki jest Miasto i Gmina Miłomłyn, a reprezentantem właściciela(wykonawcą uchwały) jest Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn – Stanisław Siwkowski.

            Spółka, jako przedsiębiorstwo jest jednostką całkowicie oddzielną od Gminy i posiada jednoosobowy zarząd, który odpowiada za zarządzanie spółką, w osobie Pana Cezerego Peca. Nad zarządem nadzór prowadzi trzyosobowa Rada Nadzorcza w osobach: Klonowski Leszek Marian, Mioduszewski Jarosław, Safijański Bogusław Zbigniew. W związku z nieścisłościami oraz niepełną wiedzą radnych, jeszcze raz podkreślam, że spółka jest oddzielnym, niezależnym organem, w której kompetencje Rada Miejska w Miłomłynie nie może wchodzić. Rada Miejska nie może również wchodzić w kompetencje reprezentanta właściciela, czyli Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn, który na mocy uchwały zwołał pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, przekazał mienie gminne oraz kapitał zakładowy.

W związku sytuacją prawną Rada Miejska w Miłomłynie może jedynie zapoznać się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki i na podstawie sprawozdanie wysunąć wnioski odnośnie jej działalności. Wnioski takowe należy przedstawić Burmistrzowi, który jako reprezentant właściciele ma obowiązek czuwać nad poprawną działalności zarządu spółki, jak również rady nadzorczej.

Spółka, na podstawie przedstawionych danych w tej chwili przynosi dochód, więc nie powinno być zastrzeżeń do jej funkcjonowania. Jednak istotnymi elementami, jakich nie widać są: źródło dochodu: czy dochód został osiągnięty w związku z podwyższeniem stawki za wodę? Czy dochód został osiągnięty po przez sprzedaż mienia, które de facto zostało przekazane spółce? Czy dochód został osiągnięty w związku z innymi usługami?

Wykorzystanie zysków: Czy w związku uzyskaniem dochodów pracownicy otrzymają premie? Jeżeli tak, to w jakim systemie zostaną one wypłacane – Czy prezes otrzyma tyle samo/więcej/mniej, niż pracownicy fizyczni? Czy dochód przeznaczany jest na rozwój spółki, inwestycje podnoszące poziom wykonywanych usług?

Relacje zarząd – pracownicy: Czy pracownicy podlegają jakimś naciskom? Czy ich praca jest szanowana, a pracodawca odnosi się z szacunkiem do ich pracy? Czy ich wynagrodzenie jest adekwatne do wykonywanej pracy i proporcjonalne do wynagrodzenia prezesa spółki?

 

Chciałbym, aby moje stanowisko przyczyniło się do wyjaśnienia zależności pomiędzy spółką, a Gminą Miłomłyn. Niestety błędnie interpretuje się obecny stan rzeczy. Gmina nie musi zlecać Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z.o.o zadań, mimo, że jest jej właścicielem, może wykonanie niektórych usług zlecić innemu przedsiębiorstwu, które oferuje usługę taniej, jednak należy wtedy rozpocząć procedurę związaną z prawem zamówień publicznych. Nie dotyczy to usług, które związku z powstaniem spółki zostały przypisane do jej działalności, jako działalność komunalna, którą Gmina musi wykonywać. Gmina nie musi partycypować w kosztach spółki, gdy ta ma dochody z działalności usługowej, a koszta w których Gmina miałaby partycypować są związane z tą działalnością. Płace, zatrudnienie, szeroko pojęta działalność spółki jest zależna wyłącznie od zarządu – gmina nie ma wpływu na to, kto jest pracownikiem spółki, ani jakie z tego tytułu osiąga dochody. Gmina ma wpływ, po przez swojego przedstawiciela na skład Rady Nadzorczej, a ta czuwa nad poprawną działalnością zarządu.

 

Dlaczego powstała spółka? Dlaczego należało oddać mienie spółce?

            W Polsce powstawanie takich spółek, jak ta w Miłomłynie nie jest czymś nowym, wręcz przeciwnie – wiele Gmin w związku z tym, że zgodnie z prawem muszą spełniać potrzeby mieszkańców w sferze komunalnej zakłada spółki, które mogą na siebie zarabiać, Gmina takiej możliwości nie ma. Drugim argumentem jest pobudzenie rynku pracy, a co za tym idzie zniwelowanie bezrobocia, co niestety rzadko ma miejsce, gdyż spółka nie jest ukierunkowywana na rozwój, który pozwoliłby na zatrudnianie nowych pracowników. Jest najczęściej zarządzana tak, aby spełniała tylko powierzone przez Gminę zadania. Argumentem trzecim, który przeważał w dyskusjach nad powstaniem spółki w Gminie Miłomłyn jest podatek VAT, którego zwrot spółka może otrzymać przy dużej inwestycji, a takowa jest planowana w Gminie Miłomłyn. Jeśli spółka jest właścicielem nieruchomości – np. terenu oczyszczalni, to  sama będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, co jest korzystniejsze z punktu widzenia przepisów dotyczących rozliczeń podatkowych - spółka dostanie dofinansowanie i zwrot podatku VAT a przy kilkumilionowych inwestycjach to bardzo duża kwota.

Aby spółka mogła rozpocząć działalność musiał do niej trafić tzw. aport. Jest to niepieniężny wkład, którego wniesienie oznacza przeniesie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Takowy  aport został przekazany spółce, aby mogła ona wykorzystać mienię do celów statutowych spółki.

Według mojej opinii, powołanie spółki było dobrym posunięciem, zwracając uwagę na 3 wcześniej wymienione argumenty. Czym innym jest jednak powołanie spółki, a czym innym zarządzanie nią. Spółka mając dochód powinna podnosić standardy swojej działalności, dowartościować pracowników, którzy przyczynili się do osiągnięcia dochodu. Wykonywać swoją pracę fachowo i rzetelnie. Spółka powinna działać nie tylko dla swego dobra, ale również dla dobra mieszkańców, którzy tę spółkę powołali. Nie powinno być tak, że pracownicy źle czują się w zakładzie pracy. Czekam  z niecierpliwością na sprawozdanie rady nadzorczej, bo to ona powinna wiedzieć najlepiej jak pracuje zarząd. Niestety, sprawozdań takowych nie widzę.

Sprawa spółki pokazuje podstawowy błąd działalności samorządu – brak transparentności. Mieszkańcy nie widzą działalności samorządu, nie widzą pozytywnych działań na rzecz społeczności. A działanie spółki również tej transparentności nie zapewnia. Nie ma żadnej strony internetowej, czy numerów telefonów w razie problemów wodociągowo – kanalizacyjnych. Mieszkańcy nie posiadają informacji, jakie usługi świadczy spółka. Czy spółka nie chce zarabiać? Nie chce się rozwijać? Nie chce oferować mieszkańcom usług, a dzięki temu pobudzać rynek wewnętrzny?

W związku z zaistniałą sytuacją wnioskuję, aby Burmistrz Miasta i Gminy Miłomłyn dokładnie zajął się sprawą działalności spółki. Przeanalizował sprawozdanie Rady Nadzorczej, a jeżeli uzna to za zasadne wystąpił o przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Jeżeli Rada oraz mieszkańcy nadal będą podnosić larum, należałby również rozważyć zmiany personalne, które będą służyły mieszkańcom, a także rozwijały spółkę, która ze względu na swoją działalność potrzebuje bardzo dobrego zarządcy

 


Na zdjęciu radny Franciszek Brzozowski

 

Czytany 1646 razy Ostatnio zmieniany Środa, 24 czerwiec 2015 17:11

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

O nas

Portal Miłomłyn24.pl - pozytywna strona miasta powstał dzięki wspólnemu wysiłkowi osób dla których Miłomłyn jest wyjątkowo ważnym miejscem. Portal jest niezależny i w zamyśle ma być budowany przez wszystkich mieszkańców miasta i gminy Miłomłyn. Jeżeli dzieje się wokół was coś ciekawego albo niepokojącego zróbcie zdjęcie, napiszcie artykuł i prześlijcie na nasz adres e-mail: redakcja@milomlyn24.pl Każdy problem jest ważny i to od was zależy czy zostanie zauważony i rozwiązany. Zachęcamy do ustawienia strony Milomlyn24.pl jako strony startowej w waszych przeglądarkach ponieważ: "Nic o nas bez nas!"

Goraca Linia

...
Jesteś tutaj: Strona Główna Aktualności Nasz Powiat Co dalej ze spółką? X Sesja Rady Miejskiej.